Награди за участие в Националния конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2023 – Бъди промяната, която искаш да видиш в света“!

Награди за участие в Националния конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2023 – Бъди промяната, която искаш да видиш в света“!

Награди за участие в Националния конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2023 – Бъди промяната, която искаш да видиш в света“!

Поздравления за нашите деца от 1а клас с ръководител г-жа Нешка Сурлекова за участието им в Националния конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2023 – Бъди промяната, която искаш да видиш в света“!
Имаме нужда от повече детски усмивки – те могат да променят живота на хората и да направят света по-добро място. Бъдете винаги толкова усмихнати и вдъхновени, мили първокласници!