Урок по родолюбие „Заедно за Дринов“

Урок по родолюбие „Заедно за Дринов“

Урок по родолюбие „Заедно за Дринов“

На 11.10.2023 г., с ученици и родители от 5.а и 5.б клас, се проведе урок по родолюбие „Заедно за Дринов“.

Поредната инициатива е по повод 185-та годишнина от рождението на проф. Дринов и 70-та годишнина от основаването на училището.

Урокът започна с емоционално припомняне на Дриновската клетва.

Под ръководството на г-жа Македонска, г-жа Маслева и г-жа Йончева ученици и родители работиха в екипи. Първият екип изпълни задачи, свързани с родословното дърво на проф. Марин Дринов, вторият  проследи на контурна карта пътя на Дринов към науката, третият попълни липсващи думи от мисли на проф. Дринов, изписани по стените на училището, а в четвъртия екип децата помагаха на своите родители да разучат химна на училището.

Г-жа Македонска обобщи постигнатите резултати и благодари на деца и родители за тяхното съвместно участие.

Часът завърши с изпълнение на химна на ОУ „Проф. Марин Дринов“.