7.а клас

7.а клас

7.а клас

Класен ръководител г-н Мирослав Цветков

Приемно време – всеки първи вторник от месеца – 17:30 ч.

 

Консултиране по учебните предмети през първия учебен срок на учебната 2023/2024г. - ГРАФИК

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за втори учебен срок

 

7.а клас
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия и ООС Математика История и цивилизации Български език и лит. ИУЧ Български език и лит.
2 География и икон. География и икон. Български език и лит. Български език и лит. Математика
3 Математика Английски език Физика и астрономия История и цивилизации Физика и астрономия
4 Български език и лит. ФВС Математика Математика КМ и ИТ
5 ФВС Български език и лит. Биология и ЗО ИУЧ Математика Английски език
6 Английски език Биология и ЗО Музика Изобразително изк. Музика
7 КМ и ИТ Час на класа  Спортни дейности Технологии и предпр. 1 гр. Технологии и пр. 2 гр.
           

 

Дневен режим

 Alarm Clock by Anastasia on Dribbble

 

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  08:50  09:30 40 мин
3  09:40  10:20 40 мин
4  10:50  11:30 40 мин
5  11:40  12:20 40 мин
6  12:30  13:10 40 мин
7  13:20  14:00 40 мин